Sommarträff i Göteborg 05.09.2009

<-Tillbaka
SDFs sommarträff 2009 genomfördes detta år i Göteborgsavdelningens anda.
Besök gjordes hos Erland Allansson i Ytterby samt hos Håkan Corneliusson och
Lars-Åke Olausson på Hönö.